Meet with You

ควรอัพโหลดภาพแบบไหน?

รูปโปรไฟล์ต้องเป็นรูปจริงของคุณ โดยที่มีคุณอยู่ในรูปเพียงลำพัง หันหน้าเข้าหากล้อง อย่าลืมใช้รูปภาพน่ารักที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มล่ะ 😉 รูปภาพแบบนี้จะไม่ผ่านการตรวจสอบ: